Tjänster

Projektering

 • Värme
 • Kyla
 • Ventilation
 • Sanitet
 • Geosanitet

Inventering och dokumentation av befintlig installation

 • Befintliga installationer
 • Inför ombyggnation
 • Flödes och klimatmätningar
 • Digitalisering, Relationsritningar och dokumentation

Utredning

 • Åtgärder inomhusklimat
 • Problem värme, ventilation och kyla
 • COP värmepumpar och kylmaskiner

Installationssamordning

 • Samordning av installationer för värme, ventilation och kyla
 • Projektplanering
 • Tidsplanering

En del av något större

Solenco VVS AB ingår i koncernen Solenco AB – en portfölj av bolag som tillsammans erbjuder konsulttjänster inom energi och miljö. Solenco VVS:s verksamhetsområden är huvudsakligen inom projektering, inventering och utredning för industrin.

Läs mer →